Anggone nyambut gawe nganti adus kringet. Adus kringet kalebu tembung?

Anggone nyambut gawe nganti adus kringet. Adus kringet kalebu tembung?

  1. saroja
  2. entar
  3. camboran
  4. garba
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. entar.

Dilansir dari Ensiklopedia, anggone nyambut gawe nganti adus kringet. adus kringet kalebu tembung entar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *