Becik ketitik ala ketara, tegese?

Becik ketitik ala ketara, tegese?

  1. tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan
  2. bia njunjung drajate wong tuwa
  3. wong tuwa njaluk warah wong enom
  4. wis nate lunga teka ngendi-ngendi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan.

Dilansir dari Ensiklopedia, becik ketitik ala ketara, tegese tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *