Cacahing paraga (tokoh) ing teks pacelathon yaiku?

Cacahing paraga (tokoh) ing teks pacelathon yaiku?

  1. siji utawa luweh
  2. ora bisa dietung
  3. loro utawa luweh
  4. akeh banget
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. loro utawa luweh.

Dilansir dari Ensiklopedia, cacahing paraga (tokoh) ing teks pacelathon yaiku loro utawa luweh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *