Crita kang nyritakake asal-usul dumadine papan panggonan diarani?

Crita kang nyritakake asal-usul dumadine papan panggonan diarani?

  1. Fabel
  2. Legendha
  3. Mite
  4. Sage
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. Legendha.

Dilansir dari Ensiklopedia, crita kang nyritakake asal-usul dumadine papan panggonan diarani Legendha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *