Gurune Pandhawa lan Kurawa iku asmane?

Gurune Pandhawa lan Kurawa iku asmane?

  1. Yama Widura
  2. Jagal Abilawa
  3. Patih Sengkuni
  4. Resi Durna
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. Resi Durna.

Dilansir dari Ensiklopedia, gurune pandhawa lan kurawa iku asmane Resi Durna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *