Ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaéta?

Ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaéta?

  1. mun perlu catetkeun saha waé ahli anu dicutat dina éta artikel
  2. jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca
  3. baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat
  4. catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel
  5. dicatet sakabéh eusina kana buku catetan

Jawaban yang benar adalah: E. dicatet sakabéh eusina kana buku catetan.

Dilansir dari Ensiklopedia, ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaéta dicatet sakabéh eusina kana buku catetan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *