Ieu di handap contohh-contoh unsur pamohalan dina dongeng, iwal?

Ieu di handap contohh-contoh unsur pamohalan dina dongeng, iwal?

  1. jalma bisa komunikasi jeung mahluk goib
  2. sasatoan bisa ngomong
  3. parahu bisa robah jadi gunung
  4. manusa bisa ngapung
  5. nu beunghar sok nyiksa nu sangsara

Jawaban yang benar adalah: E. nu beunghar sok nyiksa nu sangsara.

Dilansir dari Ensiklopedia, ieu di handap contohh-contoh unsur pamohalan dina dongeng, iwal nu beunghar sok nyiksa nu sangsara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *