Ing ngisor iki kang mujudake sandhangan wyanjana yaiku?

Ing ngisor iki kang mujudake sandhangan wyanjana yaiku?

  1. Cakra, keret, pengkal
  2. Wulu, suku, taling
  3. Cecak, wignyan, layer
  4. Taling tarung, pangkon, pepet
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Cakra, keret, pengkal.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing ngisor iki kang mujudake sandhangan wyanjana yaiku Cakra, keret, pengkal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *