Ing ngisor iki sing dudu piranti pagelaran wayang kulit yaiku?

Ing ngisor iki sing dudu piranti pagelaran wayang kulit yaiku?

  1. Kelir
  2. Lepek
  3. Blencong
  4. Cempala
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. Lepek.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing ngisor iki sing dudu piranti pagelaran wayang kulit yaiku Lepek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *