Ing ngisor iki tuladha tembung pepindhan yaiku :?

Ing ngisor iki tuladha tembung pepindhan yaiku 😕

  1. Bocah loro kuwi olehe kekancan rukune kaya mimi lan mintuna
  2. halah ora usah kemayu , wong irunge pesek wae
  3. penari kuwi athi-athine ngundhup turi
  4. Semua jawaban benar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Bocah loro kuwi olehe kekancan rukune kaya mimi lan mintuna.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing ngisor iki tuladha tembung pepindhan yaiku : Bocah loro kuwi olehe kekancan rukune kaya mimi lan mintuna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *