Ing sajroning teks palapuran asil observasi kudu lelandhesan fakta,apa tegese lelandhesan fakta iku?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *