Ing unsur intrinsik crita, sing diarani setting yaiku :?

Ing unsur intrinsik crita, sing diarani setting yaiku 😕

  1. Gagasan pokok kang dikembangake dadi crita.
  2. Pesan moral kang kinandhut ing crita.
  3. Gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar.
  4. Tata urutan lumakune crita
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. Gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar..

Dilansir dari Ensiklopedia, ing unsur intrinsik crita, sing diarani setting yaiku : Gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *