Lagu Syukur mempunyai birama?

Lagu Syukur mempunyai birama?

  1. 44231
  2. 44320
  3. 44259
  4. 44290
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. 44290.

Dilansir dari Ensiklopedia, lagu syukur mempunyai birama 44290.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *