Lalakon sakadang Kuya jeung sakadang Monyét dina dongéng di luhur kaasup kana unsur intrinsik, nyaéta?

Lalakon sakadang Kuya jeung sakadang Monyét dina dongéng di luhur kaasup kana unsur intrinsik, nyaéta?

  1. jejer
  2. latar
  3. palaku
  4. galur
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. palaku.

Dilansir dari Ensiklopedia, lalakon sakadang kuya jeung sakadang monyét dina dongéng di luhur kaasup kana unsur intrinsik, nyaéta palaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *