Métodeu/téknik dina nepikeun biantara ku cara nuliskeun poin-poin nu dianggap penting nyaéta?

Métodeu/téknik dina nepikeun biantara ku cara nuliskeun poin-poin nu dianggap penting nyaéta?

  1. ngapalkeun biantarana
  2. Ékstémporan
  3. maca naskah biantara
  4. impromtu
  5. Persuasif

Jawaban yang benar adalah: B. Ékstémporan.

Dilansir dari Ensiklopedia, métodeu/téknik dina nepikeun biantara ku cara nuliskeun poin-poin nu dianggap penting nyaéta Ékstémporan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *