Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

  1. golek ngelmu diwiwiti kanthi tenanan
  2. golek ngelmu iku kalakone kudu rekasa
  3. bisa entuk ngelmu yen bisa ngedohi sipat kang ala
  4. yen golek ngelmu iku kanthi tenan bakal bisa kagayuh
  5. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil

Jawaban yang benar adalah: E. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil.

Dilansir dari Ensiklopedia, ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||wos surasane tembang ing ndhuwur, yaiku goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *