Obahing Awak nalika maca geguritan diarani?

Obahing Awak nalika maca geguritan diarani?

  1. wirama
  2. wicara
  3. wiraga
  4. wirasa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. wiraga.

Dilansir dari Ensiklopedia, obahing awak nalika maca geguritan diarani wiraga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *