Gurune Pandhawa lan Kurawa iku asmane?

Gurune Pandhawa lan Kurawa iku asmane? Yama Widura Jagal Abilawa Patih Sengkuni Resi Durna Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: D. Resi Durna. Dilansir dari Ensiklopedia, gurune pandhawa lan …

Read More »