Pambukaning adicara katindakake dening pambyawara. Tegese tembung pambiwara yaiku?

Pambukaning adicara katindakake dening pambyawara. Tegese tembung pambiwara yaiku?

  1. Pranatacara
  2. Pambagyaharja
  3. Atur belasungkawa
  4. Donga
  5. Narasi

Jawaban yang benar adalah: A. Pranatacara.

Dilansir dari Ensiklopedia, pambukaning adicara katindakake dening pambyawara. tegese tembung pambiwara yaiku Pranatacara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *