Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk?

Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk?

  1. mempeiajari agama/kepercayaan orang lain
  2. memerhatikan peribadatan orang lain
  3. membantu tetangga yang kekurangan
  4. percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa.

Dilansir dari Ensiklopedia, pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *