Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa lima. Yudhistira minangka pambarep Pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. Sing nomer loro arane Raden Werkudara utawa Bima. Pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. Kang nomer telu utawa panengah Pandawa jenenge Raden Janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar wuragile Pandhawa. Satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma?

Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa lima. Yudhistira minangka pambarep Pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. Sing nomer loro arane Raden Werkudara utawa Bima. Pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. Kang nomer telu utawa panengah Pandawa jenenge Raden Janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar wuragile Pandhawa. Satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma?

  1. Janaka
  2. Bima
  3. Yudistira
  4. Sadewa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Janaka.

Dilansir dari Ensiklopedia, pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani pandhawa lima. yudhistira minangka pambarep pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. sing nomer loro arane raden werkudara utawa bima. pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. kang nomer telu utawa panengah pandawa jenenge raden janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. dene nakula lan sadewa mujudake satriya kembar wuragile pandhawa. satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma Janaka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *