Pawarta iku kalebu jinising?

Pawarta iku kalebu jinising?

  1. Pengumuman
  2. Carita
  3. Berita
  4. Lesan
  5. Tulisan

Jawaban yang benar adalah: C. Berita.

Dilansir dari Ensiklopedia, pawarta iku kalebu jinising Berita.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *