Punjere lelakon sajroning crita kang bisa diandharake kanthi eksplisit utawa implisit(tersirat) diarani?

Punjere lelakon sajroning crita kang bisa diandharake kanthi eksplisit utawa implisit(tersirat) diarani?

  1. Sudut pandang
  2. Latar
  3. Tema
  4. Alur
  5. Amanat

Jawaban yang benar adalah: C. Tema.

Dilansir dari Ensiklopedia, punjere lelakon sajroning crita kang bisa diandharake kanthi eksplisit utawa implisit(tersirat) diarani Tema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *