Sing kalebu cangkriman plesetan yaiku?

Sing kalebu cangkriman plesetan yaiku?

  1. Bocor malah kebak.
  2. Adoh-adoh diparani, bareng wis tekan diliwati.
  3. Segara beldhes.
  4. Sega sakepel dirubung tinggi.
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. Adoh-adoh diparani, bareng wis tekan diliwati..

Dilansir dari Ensiklopedia, sing kalebu cangkriman plesetan yaiku Adoh-adoh diparani, bareng wis tekan diliwati..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *