Surabaya 17 januari 2017 ing perangan layang diarani?

Surabaya 17 januari 2017 ing perangan layang diarani?

  1. titi mangsa
  2. bebuka
  3. adhangiyah
  4. panutup
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. titi mangsa.

Dilansir dari Ensiklopedia, surabaya 17 januari 2017 ing perangan layang diarani titi mangsa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *