Tembang sing digawe gancaran jenenge?

Tembang sing digawe gancaran jenenge?

  1. Geguritan
  2. Parikan
  3. Paraphrase
  4. Wangsalan
  5. Syair

Jawaban yang benar adalah: C. Paraphrase.

Dilansir dari Ensiklopedia, tembang sing digawe gancaran jenenge Paraphrase.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *